Jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat ihalesi yapılacaktır

Jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat ihalesi yapılacaktır

İdaremizce, İlimiz sınırlarında yer alan ve aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, alanı, paftası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarları belirtilen 21 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile 2 adet jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkra (c) bendi gereğince 07/02/2023 günü saat 10:00’da sırasıyla ayrı ayrı olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1116942/emlak-ruhsat-dogal-kaynak-ve-maden-arama-isletme–jeotermal-kaynak-arama-ve-isletme-ruhsat-ihalesi-yapilacaktir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir